List motywacyjny, cv

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

Komendant Wojewódzki Policji w [miasto]

 

Zwracam się z [uprzejmą] prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w [miejsce, np. Komendzie Policji w XXXXXX].

Prośbę swoją motywuję chęcią pracy w Policji z racji predyspozycji i zainteresowań – swoją przyszłość zawsze wiązałem ze służbami mundurowymi. Nadmieniam, iż posiadam wykształcenie [średnie, wyższe], ukończyłem [szkołę, studia] w [miejscowość].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy