list motywacyjny

[imię i nazwisko]
[dokładny adres]

[miejscowość], [data]

[kod] [miejscowość]

Pan mgr inż. Adam Kowlaski

Prezes MPOKiW w Koszalinie

[Nagłówek do adresata listu motywacyjnego: np.  – wszystkie człony nagłówka wielką literą i czcionką o 2 punkty większą niż treść podania np. Arial, 16 pkt.]

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie umieszczone w [podajemy miejsce np. czasopismo i dokładną datę] pragnę zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko [wpisujemy stanowisko]. Z wykształcenia jestem absolwentem [podajemy kursy, szkoły, uczelnie i miejsce ich ukończenia] i wciąż podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Pracowałem wcześniej na podobnym stanowisku w [podajemy nazwę firmy] i specjalizowałem się w [piszemy o poprzedniej pracy]. Razem z moim działem odnieśliśmy kilka sukcesów, szczególnie w zakresie [podajemy, w jakim], co zaowocowało nagrodą [podajemy jaką]. Do listu dołączam także referencje od poprzedniego pracodawcy. Są tam zawarte uwagi i ocena mojej pracy zawodowej jako wyróżniającego się lidera. Proszę uprzejmie o przeanalizowanie ich. Są to cenne wskazówki dotyczące mojej przydatności do projektowanych przez Państwa przedsięwzięć, do których mógłbym wnieść swoje wartości i doświadczenie.

Wyrażam nadzieję, iż wszystkie moje osiągnięcia to cenny dorobek, który może się przydać w większej firmie, takiej jak Państwa. Pragnę bardzo stawić czoła kolejnym wyzwaniom i rozwijać się. Nie boję się trudnych zadań, podobnie jak podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, co czynię aktualnie, studiując zaocznie [na wydziale, kierunku, uczelnia, miejscowość].

Trudno mi oceniać samego siebie i własne cechy charakteru. Z pewnością niektóre z nich będziecie mogli Państwo zauważyć podczas rozmowy ze mną w wyznaczonym przez Państwa miejscu i czasie.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki

1. cv
2. Referencje z [nazwa firmy]
3. Odpis dyplomu [szkoły, kursu, studiów]

Uwagi

List motywacyjny piszemy na wyraźne ogłoszenie o pracy. Staramy się uzasadnić, dlaczego chcemy pracować na danym stanowisku w tej konkretnej firmie. Pamiętamy, że list reprezentuje kandydata w nowej firmie, gdzie jeszcze nie jest znany. Zależy nam na dobrym wrażeniu.

  • Sprawdzamy zgodność wpisywanego stanowiska z ogłoszeniem.
  • Stosujemy arkusz A4 – kartka papieru do drukowania.
  • Stosujemy formę “Państwo”, “Pani”, “Pan” zawsze wielką literą w tekście – to zwrot grzecznościowy.
  • Podpis musi być odręczny i czytelny.
  • Sprawdzamy wątpliwości w pisowni wyrazów i interpunkcji.
  • Nie pozwalamy sobie na żadne uwagi osobiste typu: “Chcę podjąć to wyzwanie dla moich dzieci” itp.

Wszystkie z kategorii: list motywacyjny