podanie o pracę fryzjera

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

 

[nagłówek np.: Dyrekcja Zakładu Fryzjerskiego “Balejaż” w Zamościu lub Pan Andrzej Kowalski, właściciel Salonu Fryzjerskiego “Grzywka” w Zamościu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko fryzjera. Ukończyłam/em [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałam/em jako [wykonywanego zawodu/czynności] w [nazwa firmy i miejsce siedziby], gdzie moja praca była doceniana i nagradzana pochwałami ustnymi, a także [chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonych dyplomach, oficjalnych opiniach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę, zaświadczeniach lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałam/em nagrodę [jaką] za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłam/em kurs w zakresie [szczegóły]. Odpowiednie zaświadczenia z wcześniej odbytych szkoleń i osiągniętych sukcesów zawodowych dołączam [ np. obsługi komputera itd.]. do cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki

1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

Leave a Reply