podanie o pracę księgowej

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Banku WDŻ SA w XXXXXX]

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko księgowej.  Nadmieniam, iż z wykształcenia jestem ekonomistką, ukończyłam [nazwa uczelni, wydziału]. Przez ostatnie sześć lat zajmowałam takie samo stanowisko w [nazwa firmy], gdzie otrzymałam nagrodę [jaką i za co?].

Wdrażałam elektroniczny system [nazwa] księgowy, prowadziłam pełną księgowość i dodatkowo pełniłam funkcję [jaką i przez jaki okres, np.: prokurenta przez trzy lata]. W ubiegłym roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie [tematyka studiów], a przez cały okres pracy są to moje drugie studia. Brałam udział w wielu szkoleniach i zdobyłam certyfikaty, które szczegółowo przedstawia moje cv dołączone do podania.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

Leave a Reply