podanie o pracę kucharza

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Zakładu Gastronomicznego “Kate-Ring” w Przemyślu lub Pan Adam Kowalski, właściciel PHU “Pierogi babci” w Przemyślu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko kucharki/kucharza. Ukończyłem [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałem/am jako [wykonywanego zawodu/czynności] w [nazwa firmy i miejsce siedziby], gdzie moja praca była doceniana i nagradzana pochwałami ustnymi, a także [chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonej opinii, dyplomach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę lub klientów, zaświadczeniami lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę [jaką] za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłem/am kurs w zakresie [szczegóły]. Odpowiednie zaświadczenia z wcześniej odbytych szkoleń i osiągniętych sukcesów zawodowych dołączam [np. obsługi komputera itp.]. do cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

Leave a Reply