podanie o pracę magazyniera

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Zapas” w Poznaniu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko magazyniera. Ukończyłem [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałem/am jako [nazwa pełnionego stanowiska/funkcji i/lub wykonywanego zawodu] w [nazwa firmy i miejsce siedziby np.: PHU “Eukaliptus” w Poznaniu], gdzie moja praca była wielokrotnie nagradzana [ chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonej opinii, dyplomach, oficjalnych opiniach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę, zaświadczeniu lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłem/am kurs szkolenia z zakresu [np. “Małej księgowości”, obsługi programu magazynowego firmy “Insert”] i do podania dołączam odpowiednie certyfikaty, zaświadczenia, dyplom.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

Leave a Reply