podanie o pracę sekretarki

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

Pan mgr inż. Adam Kowalski

Burmistrz Urzędu Miejskiego w XXXXXX]

 

Zwracam się z [uprzejmą] prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku sekretarki [lub asystentki]. Jestem tą pracą zainteresowana od lat. Świadczy o tym moje wykształcenie. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w [miejscowość] o specjalności technik administracji. Przez dwa lata po maturze uczęszczałam do Studium Policealnego, które ukończyłam z wyróżnieniem. Obecnie jestem studentką trzeciego roku [kierunek studiów] i będę broniła pracę licencjacką. Bardzo chciałabym podjąć pracę w [np. Urzędzie Miasta w XXXXXX], aby spełnić swoje zawodowe ambicje.

Poza wykształceniem kierunkowym, o którym wspominam wyżej i szczegółowo w cv, biegle władam językami angielskim (przez dwa lata pracowałam w Anglii) i niemieckim, doskonale znam obsługę komputera i programów biurowych.

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

Leave a Reply