podanie o pracę ślusarza

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: PPHU “MIRAM” w XXXXXX]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko ślusarza. Nadmienię, że z wykształcenia jestem ślusarze. Ukończyłem [nazwa szkoły i miejsce], a także kursy. Przez ostatnie pięć lat pracowałem jako [nazwa pełnionego zawodu] w [nazwa firmy i miejsce siedziby np.: POM w Warszawie], gdzie moja praca była wielokrotnie nagradzana, np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę za [nazwa nagrody].

Poza wykształceniem kierunkowym brałem udział w wielu szkoleniach i zdobyłem trzy uprawnienia: spawacza metodą TIG, operatora wózka widłowego oraz prawo jazdy kategorii T. Szczegóły do wglądu w dołączonym przeze mnie cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

Leave a Reply